О блогу

Овај блог је намењен свима који се баве техником и  прате  техничко-технолошка достигнућа.

Advertisements

Млазни и ракетни мотори

Млазни мотор је уређај са којим се остварује потисак за погон летелице. Принцип добијања потиска заснива се на Њутновим законима, где се користи принцип убрзања излазног млаза гасова. Ова општа групација мотора обухвата елисномлазнетурбоелисне,турбомлазнедвопроточне турбомлазнепулсирајуће млазне,набојномлазне и ракетне моторе. У принципу, већина млазних мотора јесу уређаји са унутрашњим сагоревањем, али међу њима постоје разлике у типу сагоревања. У теорији, млазне моторе међусобно одваја њихов принцип рада и термодинамички циклус. Исто тако, поједине његове врсте, међусобно се разликују по конструкцији. За турбомлазне моторе је актуелан Брајтонов циклус, док је за slikaпулсирајуће Хамфријев термодинамички циклус.

Захтеви за погон летелица су различити, што је довело и до разлика у концепцији и у конструлцији млазних мотора. За путничке авионе на дугачким линијама лета потребан је економичан мотор као што једвопроточни турбомлазни мотори, а за ракете велики потисак на великим брзинама, што испуњава ракетни и набојномлазни мотор.

Информатичке технологије

До сада сте о коришћењу рачунара научили много: од игрица, цртања и обраде слика, уноса и обраде текста, меморисања разних материјала и медија, па чак „конструисања“ модела. Али, да ли сте знали да рачунари имају врло значајну примену у управљању машинама, уређајима, процесима, пословним системима и слично? Главни проблем савремених летилица, ракетних система, робота је било решити управљање, што је знатно олакшано применом рачунара. Можда ћете и ви пожелети да израдите своју роботску машину, и тада ће решење управљања бити главни проблем. Зато ће се овде приказати како се са PC рачунаром може лако упрвљати? Кад то научите моћи ћете да се играте роботике (о роботици). Област управљања помоћу рачунара представља нову значајну новину у светском привредном па и образовном систему. Она има доста додирних тачака са осталим информатичким садржајима, али је уско везана са електроником, електричним моторима, машинским конструкцијама и другим техничким дисциплинама.Основни циљ овог одељка јесте да се упознате са основама управљања помоћу PC
рачунара. Али не само у теоретском, већ пре свега у практичном смислу. На тај начин ћете приближити себи сазнања о великим могућностима које нуди савремена технологија у овој области. Предвиђени програмски садржај, уз коришћење електронско-информатичког наставног средства ИНТЕРФЕЈС, омогућава образовање које ће вас, оспособити да самостално креирате програме за управљање разноврсним објектима и електронским модулима. За оне који буду заинтересовани, отвара се могућност да коришћењем система ИНТЕРФЕЈС, значајно продубе знања и прошире надградњу у овој области.
Пре свега научићете о управљању уопште, затим ћете обновити суштину рада рачунара, како комуницира рачунар са спољашњим окружењем, шта се на рачунару и како може послати на излазне портове и како се ти излази могу искористити за управљање машинама и системима.

ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА

Таквих је низ простих примера у животу као што су укључење нпр. сијалице, грејача, електромотора, пнеуматског цилиндра и слично. После издавања команде за жељену акцију не може се поуздано знати да ли је задата акција и извршена. О томе да ли је сијалица прегорела, или је влакно грејача у прекиду, да ли се мотор завртео максималном брзином, или су непланирано високе силе зауставиле акцију пнеуматског цилиндра, нема повратне информације. Због тога је примена оваквих система управљања ограничена.

Свет технике

Робот (од чешког – роб, робота, работа – тежак, присилан рад) је електро-механичка јединица која је у стању да аутономно, по неком програму, или по

HONDA_ASIMO

д контролом човека изводи одређене задатке. Роботи се користе за извођење задатака опасних, тешких или напорних за људе

.

На пример сакупљање нуклеарног отпада или слагање великог

броја жица према боји, као и репетитивне послове где се захтева истрајност и прецизност, као што је склапање мотора и шасије аутомобила.